اخبار

به اطلاع پژوهشگران عزیز می رساند طبق هماهنگی های صورت گرفته ، کلیه ...

ادامه مطلب

بر اساس مصوبات شورای سیاستگزاری و به منظور ...

ادامه مطلب

امکان دریافت بسته های شرکت کنندگان بدون حضور فیزیکی فراهم گردید. به اطلاع می رساند ...

ادامه مطلب

دعوت از اساتیدو مدیران سازمانها جهت عضویت درکمیته علمی و هیات داوران پژوهشگران گرامی، به اطلاع میرساند ...

ادامه مطلب

با توجه به درخواست های پژوهشگران ارجمند تعدادی کارگاه آموزشی در ...

ادامه مطلب

پس از اعلام نتایج داوری شما می توانید هزینه های خود را ...

ادامه مطلب

ارسال مقاله : پس از ورود به سامانه کاربران جهت ارسال مقاله از منو های ...

ادامه مطلب

محقق گرامی بمنظور صرفه جویی در وقت شما در این کنفرانس چکیده و اصل ...

ادامه مطلب

مراحل ثبت نام و نام نویسی در سایت کنفرانس : ...

ادامه مطلب

آغاز به کار وب سایت پنجمین کنفرانس ملی مهندسی عمران معماری و توسعه شهری پایدار ...

ادامه مطلب

محورهای کنفرانس

جغرافیا و برنامه ریزی
- جغرافیای پزشکی
- جغرافیای سیاسی
- جغرافیای طبیعی
- سنجش از دور
- طبیعت گردی(اکوتوریسم)
- ژئومورفولوژی
- آب و هوا شناسی(اقلیم شناسی)
- برنامه ریزی و آمایش سرزمین
- برنامه ریزی شهری
- برنامه ریزی منطقه ای
- برنامه ریزی روستایی
- برنامه ریزی گردشگری
- توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی
- سایر مباحث مرتبط با جغرافیا و برنامه ریزی

معماری و شهرسازی
- مهندسی معماری
- معماری منظر
- مدیریت پروژه و ساخت
- انرژی معماری
- مرمت ابنیه سنتی
- مطالعات معماری ایران
- معماری اسلامی
- تکنولوژی معماری
- شهرسازی
- طراحی شهری
- برنامه ریزی شهری و منطقه ای
- شهرسازی اسلامی
- توسعه پایدار در علوم معماری و شهرسازی
- سایر مباحث مرتبط با معماری و شهرسازی