هزینه ها

صفحه اصلی > هزینه ها

ردیف

عنوان

هزینه ها(تومان)

1

ثبت نام درکنفرانس+مقاله اول

150.000

2

ثبت و ارسال مقاله دوم

100.000

3

ثبت و ارسال مقاله سوم

100.000

4

ثبت و ارسال مقاله چهارم

100.000

5

ثبت و ارسال مقاله پنجم

100.000

برای اطلاع از سایر خدمات و هزینه ها به پنل کاربران، قسمت خدمات مراجعه گردد